Medlemmer af Amager Øst Lokaludvalg​

Ole Pedersen
Ole Pedersen
(SK Amager
Håndbold)
Idræt, fritid og kultur
Randi Sørensen
(Amager Kulturpunkt)
Idræt, fritid og kultur
Maj Tellefsen   (Amagerbanens  Venner)
Idræt, fritid og kultur
Rasmus Steenberger
(Trafiklegepladsens Venner)
Idræt, fritid og kultur
Frank Lambert

(GF Landlyst)
Idræt, fritid og kultur

   
Lasse Rossen
(Agenda Foreningen Sundby)Bolig, miljø og erhverv
Keith Gray
(A/B Poppelgården)
Bolig, miljø og erhverv
Rene Steinvig
(Amager Erhvervsråd)
Bolig, miljø og erhverv
Nanna Tofte
(Parcelforeningen Søfryd)
Bolig, miljø og erhverv
 Martin Hein (Skolebestyrelsen Gerbrand Skole) Bolig, miljø og erhverv
Ole Meldgaard   
   
Ole Meldgaard
(Kofoeds skole)
Børn, unge, ældre, sundhed, social og integration
Iben Lindemark
(GF Nygaard)
Børn, unge, ældre, sundhed, social og integration
Tom Christensen
(Røde Kors Hovedstaden)
Børn, unge, ældre, sundhed, social og integration
Hans J. Møller
(Dansk Handicap Forbund) Børn, unge, ældre, sundhed, social og integration
 
Jens William Grav      
Jens William Grav
(Politisk udpeget
Socialdemokraterne)
Rasmus Munch Søndergaard
(Politisk udpeget
Dansk Folkeparti)
Nicki Brøchner
(Politisk udpeget
Liberal Alliance)
Bo Jensen
(Politisk udpeget
Radikale Venstre)
Bente Lildballe
(Politisk udpeget
Enhedslisten)
   
Susanne Møller
(Politisk udpeget
Konservative)
Oksana Gjermstad
(Politisk udpeget
Venstre)
Rune Solvang
(Politisk udpeget
SF)
Trine Hertz
(Politisk udpeget
Alternativet)
 

 

9 af lokaludvalgets medlemmer er politiske medlemmer med bopæl i bydelen, der er udpeget af partierne i Københavns Borgerrepræsentation. De øvrige 14 medlemmer blev valgt på et valgmøde den 6. marts 2018 blandt foreninger, brugerbestyrelser mv., der er aktive i Amager Øst.

Til det konstituerende lokaludvalgsmøde d. 5. april 2018 blev Ole Pedersen valgt som formand og Ole Meldgaard valgt som næstformand.

Såfremt du ønsker at kontakte enkelte lokaludvalgsmedlemmer, kontakt da sekretariatet.

Medlemmer af Amager Øst LokaludvalgLokaludvalget d. 22. marts 2018 i Kvarterhusets bibliotek. Kvarterhuset danner rammerne for lokaludvalgsmøderne.